Dwudniowa wycieczka do Trójmiasta – zapraszamy chętnych wychowanków pieczy zastępczej

wpis w: Ogłoszenia

W ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie zadania „Z rodziną raźniej” w dniach 23-24.08.2022 r. zaplanowano dwudniową bezpłatną wycieczkę do Trójmiasta dla wychowanków pieczy zastępczej. Program wycieczki obejmuje: – w dniu 23.08.2022 r. zwiedzanie Muzeum Bursztynu, Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Uczestnicy wycieczki będą mieli … czytaj więcej

Dotacja celowa na realizację zadania „Z rodziną raźniej” przyznana.

          Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w miesiącu lipcu 2022 roku rozpoczęło realizację zadania pod nazwą „Z rodziną raźniej”. Zadanie realizowane jest dzięki pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 73.670,00 zł przyznanej Powiatowi Kutnowskiemu, przeznaczonej … czytaj więcej