Nabór wniosków w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” na okres realizacji od 1 lutego 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

wpis w: Ogłoszenia

Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach I tury na realizację w okresie od  1 lutego 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. programu „Zajęcia Klubowe w WTZ” finansowanego ze środków PFRON. Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności … czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o udział w pilotażu Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej

wpis w: Ogłoszenia

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór wniosków o udział w pilotażu wstępnej wersji Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, realizowanego w ramach projektu: „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, Działanie 2.6 PO WER 2014-2020, (numer projektu: POWR.02.06.00-00-0064/19). Przedmiot … czytaj więcej

Informacja o podziale środków finansowych dla samorządów wojewódzkich i powiatowych w roku 2022

wpis w: Ogłoszenia

Informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podjął uchwałę nr 17/2022 w sprawie podziału środków finansowych Funduszu na 2022 rok na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Powiat kutnowski otrzymał środki finansowe … czytaj więcej