Programy PFRON Mieszkanie dla absolwenta oraz Dostępne mieszkanie realizowane przez Powiat Kutnowski

wpis w: Ogłoszenia

Informujemy, iż Powiat Kutnowski przystąpił do realizacji programu finansowanego ze środków PFRON pn. ,,Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” – Mieszkanie dla absolwenta oraz Dostępne mieszkanie. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych, … czytaj więcej

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2022 r.

wpis w: Ogłoszenia

Informujemy, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku. Wnioski o dofinansowanie można złożyć w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). W 2022 roku realizowane są następujące … czytaj więcej

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” PFRON

wpis w: Ogłoszenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje, że Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność ” zatwierdziła dwa programy adresowane do osób z niepełnosprawnością, wspierające ich niezależność oraz ułatwiające podejmowanie aktywności zawodowej i … czytaj więcej

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2022 r.

wpis w: Ogłoszenia

Informujemy, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku. Wniosek o dofinansowanie można złożyć w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). W 2022 roku realizowane będą następujące formy … czytaj więcej

Nabór wniosków w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” dla organizacji pozarządowych

wpis w: Ogłoszenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  zaprasza organizacje pozarządowe posiadające: statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych; prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy do składania … czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o udział w pilotażu Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej

wpis w: Ogłoszenia

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór wniosków o udział w pilotażu wstępnej wersji Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, realizowanego w ramach projektu: „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, Działanie 2.6 PO WER 2014-2020, (numer projektu: POWR.02.06.00-00-0064/19). Przedmiot … czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie grantu dla jednostek samorządu terytorialnego w projekcie „Dostępny samorząd – granty”

wpis w: Ogłoszenia

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie … czytaj więcej

Informacja o podziale środków finansowych dla samorządów wojewódzkich i powiatowych w roku 2022

wpis w: Ogłoszenia

Informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podjął uchwałę nr 17/2022 w sprawie podziału środków finansowych Funduszu na 2022 rok na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Powiat kutnowski otrzymał środki finansowe … czytaj więcej

Wszystko o Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

wpis w: Ogłoszenia

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Celem projektu, w ramach którego powstał System SOW, jest … czytaj więcej

1 2