Uwaga! Ostatni tydzień rekrutacji Uczestniczek Projektu „Mamy z Powiatu Kutnowskiego wracają do pracy!” – ZAPRASZAMY

wpis w: Ogłoszenia

Do dnia 10 lutego 2023 r. można ubiegać się o zakwalifikowanie do ww. Projektu, dzięki któremu można uzyskać do dnia 30 czerwca 2023 roku pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionej niani. Projekt „Mamy z Powiatu Kutnowskiego wracają do pracy!” współfinansowany jest ze … czytaj więcej

Program celowy – wyrównywanie różnic między regionami III w 2023

wpis w: Ogłoszenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku. Termin składania wniosków: od 02.01.2023 r. do 31.01.2023 r. Miejsce składnia wniosków: Powiatowe Centrum … czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w projekcie „Mamy z Powiatu Kutnowskiego wracają do pracy!”

wpis w: Ogłoszenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie rozpoczęło realizację projektu pod nazwą „Mamy z Powiatu Kutnowskiego wracają do pracy!”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu: 893 287,50 zł, kwota dofinansowania: 759 294,37 … czytaj więcej

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

wpis w: Ogłoszenia

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych została powołana przez Starostę Kutnowskiego Zarządzeniem Nr 37/2019 z dnia 23 września 2019 r. Tryb działania Rady określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie … czytaj więcej

Warsztaty świąteczne pn. „Zrób to sam – kartka bożonarodzeniowa”

8 grudnia w Domu Pomocy Społecznej w Kutnie przy ul. Oporowskiej Stowarzyszenie Pomocy LARIS działające na rzecz podopiecznych domów pomocy społecznej z terenu powiatu kutnowskiego zorganizowało warsztaty świąteczne pn. „Zrób to sam – kartka bożonarodzeniowa” połączone z konkursem na „Najpiękniejszą … czytaj więcej

Podsumowanie realizacji projektu „Rodzina Razem”

wpis w: Ogłoszenia

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” w Kutnie w okresie od lipca do grudnia 2022 roku realizowało projekt pod nazwą „RODZINA RAZEM” współfinansowany przez Samorząd Województwa Łódzkiego. W ramach projektu wsparciem  objęte zostały osoby z rodzin … czytaj więcej

Wizyta Świętego Mikołaja w DPS w Pniewie

Dnia 06 grudnia 2022 roku w Domu Pomocy Społecznej w Pniewie odbyły się warsztaty plastyczne, podczas których mieszkańcy wykonywali ozdoby świąteczne, a także dekorowali pierniki przeznaczone na przystrojenie choinki. W warsztatach udział wzięły Wicestarosta Magdalena Krupińska-Kotulska  oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy … czytaj więcej

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „KARTKA NA ŚWIĘTA. NIECH KAŻDY PAMIĘTA”

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „KARTKA NA ŚWIĘTA. NIECH KAŻDY PAMIĘTA” Konkurs plastyczny  „Kartka na święta. Niech każdy pamięta” zrealizowany został w ramach programu „Rodzina razem” przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy … czytaj więcej

Ostatnie spotkanie integracyjne wychowanków na kręgielni

W dniu 23.11.2022 r. odbyło się ostatnie integracyjne spotkanie wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu kutnowskiego na kręgielni. Były to piąte zajęcia zorganizowane przez pracowników działu rodzinnej pieczy w ramach realizacji zadania „Z rodziną raźniej” finansowanego z budżetu Samorządu Województwa … czytaj więcej

1 2 3 4 11