Wyjście dzieci do sali zabaw

wpis w: Ogłoszenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie ze środków pozyskanych z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie do zadań w zakresie wspierania rodziny, w ramach konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2022” zadania pn. „Z rodziną raźniej” zorganizowało cykl … czytaj więcej

Wyjazd integracyjny do Warszawy pn. „Zwiedzamy Razem”

wpis w: Ogłoszenia

W dniu 24 sierpnia 2022 roku w ramach realizacji zadania publicznego Wspieranie Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej pod nazwą „Rodzina Razem” współfinansowanego przez Samorządu Województwa Łódzkiego, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” w Kutnie zorganizowało … czytaj więcej