csm_WRMR_2ee32df39e

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 roku

 

Termin składania wniosków: od 03.01.2022 r. do 21.02.2022 r.

 

Miejsce składnia wniosków:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Krzywoustego 11
99-301 Kutno
pokój nr 7 lub do skrzynki przed wejściem do siedziby PCPR, a także przy użyciu elektronicznych narzędzi np. poczty elektronicznej, Profilu zaufanego e-PUAP, za pośrednictwem tradycyjnej poczty i kurierów dostarczających przesyłki.

Druki do pobrania – pozycja Program wyrównywania różnic między regionami

 

Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na stronie internetowej PFRON