csm_WRMR_2ee32df39e

 

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2021 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku

 

Termin składania wniosków: od 13.01.2021 r. do 24.02.2021 r.

 

Miejsce składnia wniosków:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Krzywoustego 11

99-301 Kutno

pokój nr 7 lub do skrzynki przed wejściem do siedziby PCPR, a także przy użyciu elektronicznych narzędzi np. poczty elektronicznej, Profilu zaufanego e-PUAP, za pośrednictwem tradycyjnej poczty i kurierów dostarczających przesyłki.

 

Druki do pobrania:

Wniosek WRR III Obszar B – 2021 rok

Wniosek WRR III Obszar C – 2021 rok

Wniosek WRR III Obszar D – 2021 rok

Wniosek WRR III Obszar F – 2021 rok

 

Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/