csm_WRMR_2ee32df39e

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje o wydłużonym terminie składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON  w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku do dnia 15 lutego 2023 r.

Miejsce składnia wniosków:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Wyszyńskiego 13
99-300 Kutno

pokój nr 8 lub przy użyciu elektronicznych narzędzi np. poczty elektronicznej, Profilu zaufanego e-PUAP, za pośrednictwem tradycyjnej poczty i kurierów dostarczających przesyłki.

Druki do pobrania – pozycja Program wyrównywania różnic między regionami.

Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na stronie internetowej: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2023-roku/