Dział do Osób Niepełnosprawnych tworzą:

Małgorzata Zielińska – (inspektor) – osoba nadzorująca dział, zajmuje się: sport, kultura, rekreacja i turystyka, turnusy rehabilitacyjne, bariery architektoniczne, techniczne
i w komunikowaniu się.

tel. 24 361 68 14, pokój nr 1

 

Aleksandra Tybińkowska – (inspektor) – zajmuje się: przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, program Aktywny Samorząd,  turnusy rehabilitacyjne, sprzęt rehabilitacyjny, bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się.
tel. 24 361 68 15, pokój nr 1