Dział ds. Osób Niepełnosprawnych z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 13 w Kutnie tworzą:

Monika Marciniak – zastępca dyrektora
tel. 24 355 90 85

Małgorzata Zielińska – inspektor – zajmuje się organizacją pracy działu, sportem, kulturą, rekreacją i turystyką.
tel. 24 361 68 15

Aleksandra Tybińkowska – inspektor – zajmuje się: przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, program Aktywny Samorząd, sprzęt rehabilitacyjny.
tel. 24 361 68 14

Sylwia Kułakowska – inspektor – zajmuje się:  turnusy rehabilitacyjne, bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się.
tel. 24 361 68 14