Dział ds. Osób Niepełnosprawnych z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 13 w Kutnie tworzą:

Małgorzata Zielińska – (inspektor) – osoba nadzorująca dział, zajmuje się organizacją pracy działu, sportem, kulturą, rekreacją i turystyką.
tel. 24 361 68 14

Aleksandra Tybińkowska – (inspektor) – zajmuje się: przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, program Aktywny Samorząd, sprzęt rehabilitacyjny.
tel. 24 361 68 15

Sylwia Kułakowska – (samodzielny referent) – zajmuje się:  turnusy rehabilitacyjne, bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się.
tel. 24 361 68 14 / 24 361 68 15