Oznaczenie - herb województwa łódzkiego, obok województwo łódzkie z L w kółeczku nad wyrazem województwo przy literze "o", kolejno w prawo - dotacje 2022, herb powiatu kutnowskiego, oznaczenie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie. Pod oznaczeniami zapis - zadanie "Z rodziną raźniej" finansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach konkursu "Samorząd przyjazny rodzinie"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w miesiącu lipcu 2022 roku rozpoczęło realizację zadania pod nazwą „Z rodziną raźniej”. Zadanie realizowane jest dzięki pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 73.670,00 zł przyznanej Powiatowi Kutnowskiemu, przeznaczonej na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny, w ramach konkursu „SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2022” otrzymanej z budżetu Województwa Łódzkiego.

Priorytetem zadania jest doskonalenie systemu pieczy zastępczej oraz rozwój warunków sprzyjających zaspokojeniu potrzeb dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej. Odbiorcami zadania będą wychowankowie pieczy zastępczej, rodziny zastępcze, kadra pracująca na rzecz pieczy zastępczej oraz społeczność lokalna, wśród której propagowana będzie idea rodzicielstwa zastępczego.

W ramach realizacji zadania „Z rodziną raźniej” podjęte zostaną następujące działania:

  • dwudniowa wycieczka do Trójmiasta;
  • grupowa nauka pływania;
  • wyjście integracyjne na kręgielnie;
  • piknik rodzinny pod nazwą „Rodzinne pożegnanie lata”;
  • wyjścia do Sali zabaw;
  • szkolenie dla kadr pracujących na rzecz pieczy zastępczej;
  • szkolenie dla rodzin zastępczych;
  • promocja pieczy zastępczej;
  • konkurs na kartkę świąteczną.

Powyższe działania realizowane będą do końca 2022 roku.

Realizatorzy serdecznie zapraszają wychowanków i opiekunów rodzinnej pieczy zastępczej oraz osoby/rodziny zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej do udziału w powyższym zadaniu.

        Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego 11, pok. nr 13, 14 lub telefonicznie pod numerami: 24 352 04 18,  24 352 04 19.