logotypy-ue-rpo-lodzkie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie realizuje projekt pn. „ Lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem projektu „Lepsza przyszłość” jest podniesienie poziomu aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej mieszkańców powiatu kutnowskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany jest od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. , w dwóch edycjach.

Projekt skierowany jest do 80 osób niepełnosprawnych w wieku od 18 do 64 lat oraz do 20 osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych.

Oferowane formy wsparcia w projekcie:

  1. Poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe;

  2. Wyjazdowe warsztaty terapeutyczne;

  3. Szkolenia na temat praw i uprawnień służących przywróceniu samodzielności życiowej;

  4. Trening gospodarowania budżetem domowym;

  5. Poradnictwo zawodowe indywidualne;

  6. Szkolenia zawodowe (wypłata stypendium szkoleniowego);

  7. Kurs prawa jazdy kat. B dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych (wypłata stypendium szkoleniowego);

  8. Kurs komputerowy dla osób niepełnosprawnych (wypłata stypendium szkoleniowego).

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej 914 312,00 zł.

Wkład własny 161 320,00 zł.

Całkowita wartość projektu 1 075 632,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje, że rozpoczęła się rekrutacja do pierwszej edycji projektu pn. „Lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Rekrutacja trwa od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.03.2018r.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego dostępnego w biurze projektu pokój nr 7, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, przy ul. Krzywoustego 11, 99 -301 Kutno.

W przypadku osób niepełnosprawnych, które mogą mieć trudności w dotarciu do biura projektu istnieje możliwość dotarcia pracownika PCPR do miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej udziałem w projekcie, z kompletem dokumentów do wypełnienia , jeśli osoba niepełnosprawna zgłosi taką potrzebę.

Szczegółowych informacji na temat projektu można uzyskać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, pokój nr 7 , przy ul. Krzywoustego 11, 99 – 301 Kutno lub telefonicznie pod numerem 24 355-47-50 lub 24 361 68 16.

Harmonogram zajęć dla uczestników projektu „Lepsza przyszłość” w 2018 roku

Harmonogram spotkań- grupowe poradnictwo psychologiczne w miesiącu czerwcu 2018r.

Harmonogram spotkań- grupowe poradnictwo psychologiczne w miesiącu lipcu 2018r.

Harmonogram wyjazdowych warsztatów terapeutycznych

Harmonogram wyjazdowych warsztatów terapeutycznych w miesiącu sierpniu 2018r.

 

Harmonogram spotkań – szkolenie z zakresu „Praw i uprawnień służących przywróceniu samodzielności życiowej”  

Harmonogram spotkań – szkolenie z zakresu „ Praw i uprawnień służących przywróceniu samodzielności życiowej” sierpień 2018 rok

Harmonogram spotkań – szkolenie z zakresu „ Praw i uprawnień służących przywróceniu samodzielności życiowej” wrzesień 2018r.

 

Harmonogram spotkań zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu „Lepsza przyszłość”

Harmonogram spotkań zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu „Lepsza przyszłość” Listopad 2018

Harmonogram spotkań – kurs komputerowy w ramach projektu „Lepsza przyszłość”

Harmonogram spotkań – kurs komputerowy w ramach projektu. ,,Lepsza przyszłość” LISTOPAD 2018r.

Harmonogram spotkań – kurs komputerowy w ramach projektu ,,Lepsza przyszłość” GRUDZIEŃ 2018r.

Zmiany w harmonogramie spotkań – kurs komputerowy w ramach projektu ,,Lepsza przyszłość” GRUPA III i IV

Harmonogram szkolenia „Pracownik działu administracyjno – biurowego z elementami księgowości, kadr i płac”

Harmonogram szkolenia „Pracownik działu administracyjno – biurowego z elementami księgowości, kadr i płac” Grudzień 2018r.

Harmonogram szkolenia „Pracownik działu administracyjno – biurowego z elementami księgowości, kadr i płac” Styczeń 2019r.

Harmonogram szkolenia ,,Opiekun osób starszych” 

Harmonogram szkolenia ,,Opiekun osób starszych” Grudzień 2018r.

Harmonogram szkolenia ,,Opiekun osób starszych” Styczeń 2019r.

Harmonogram szkolenia ,,Profesjonalny handlowiec”

Harmonogram szkolenia ,,Profesjonalny handlowiec” Grudzień 2018r.

Harmonogram szkolenia ,,Profesjonalny handlowiec” Styczeń 2019r.

Harmonogram szkolenia „Trening gospodarowania budżetem domowym”

Harmonogram szkolenia „Trening gospodarowania budżetem domowym” LUTY 2019r. – GRUPA I

Harmonogram szkolenia „Trening gospodarowania budżetem domowym” LUTY 2019r. – GRUPA II

Harmonogram szkolenia „Trening gospodarowania budżetem domowym” LUTY 2019r. – GRUPA III

Harmonogram szkolenia „Trening gospodarowania budżetem domowym” LUTY 2019r. – GRUPA IV

Harmonogram szkolenia „Trening gospodarowania budżetem domowym” LUTY 2019r. – GRUPA V

Harmonogram spotkań – grupowe poradnictwo psychologiczne 

Harmonogram spotkań – grupowe poradnictwo psychologiczne CZERWIEC 2019r. GRUPA I

Harmonogram spotkań – grupowe poradnictwo psychologiczne CZERWIEC 2019r. GRUPA II

Harmonogram spotkań – grupowe poradnictwo psychologiczne LIPIEC 2019r. – GRUPA III

Harmonogram spotkań – grupowe poradnictwo psychologiczne LIPIEC 2019r. – GRUPA IV

Harmonogram spotkań – grupowe poradnictwo psychologiczne LIPIEC 2019r. – GRUPA V

Harmonogram spotkań – kurs komputerowy  GRUPA I, GRUPA II, GRUPA III, GRUPA IV

Harmonogram kursu komputerowego – sierpień 2019r. Grupa I, Grupa II, Grupa III, Grupa IV

Harmonogram szkoleń zawodowych wrzesień/październik 2019r. 

,,Pracownik działu administracyjno – biurowego z elementami księgowości, kadr i płac”

„Profesjonalny handlowiec z elementami e-commerce”

„Opiekun środowiskowy z elementami terapii zajęciowej”

Harmonogram spotkań zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kat. B

Harmonogram spotkań zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kat. B

Harmonogram szkolenia – kurs komputerowy

Harmonogram kursu komputerowego

Harmonogram szkolenia ,,Trening gospodarowania budżetem domowym – GRUPA I,  GRUPA II,  GRUPA III,  GRUPA IV,  GRUPA V

Harmonogram szkolenia ,,Trening gospodarowania budżetem domowym”

Harmonogram szkolenia ,,Prawa i uprawnienia służące przywróceniu samodzielności życiowej” – GRUPA I, GRUPA II,  GRUPA III,  GRUPA IV,  GRUPA V

Harmonogram szkolenia „Prawa i uprawnienia służące przywróceniu samodzielności życiowej”

Zmiana harmonogramu szkolenia ,,Prawa i uprawnienia służące przywróceniu samodzielności życiowej” dla grupy II, III, V

Zmiana harmonogramu szkolenia ,,Prawa i uprawnienia służące przywróceniu samodzielności życiowej” – GRUPA II, III, V