logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie realizuje Projekt „Rodzina razem – wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Celem projektuRodzina razem – wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim” jest poprawa dostępu do usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne poprzez rozwój usług wspierających rodziny i system pieczy zastępczej.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2016r. do 30.06.2018r. (w dwóch edycjach ) i obejmuje różnego rodzaju formy wsparcia skierowane do rodzin zastępczych – spokrewnionych, zawodowych , niezawodowych i dzieci w nich umieszczonych oraz szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze. Projekt zakłada:

1. Warsztaty psychologiczne

2. Warsztaty pedagogiczne

3. Zajęcia socjoterapeutyczne

4. Usługi koordynatora pieczy zastępczej

5. Warsztaty wsparcia dla rodziców zastępczych

6. Indywidualne poradnictwo psychologiczne

7. Terapię rodzinną długoterminową

8. Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze

Udział w projekcie jest bezpłatny

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenie się do Biura projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, przy ul. Krzywoustego 11, 99-301 Kutno , telefon 24 361-68-16 lub 24 355-47-50 .

2018 rok

Harmonogram zajęć socjoterapeutycznych na maj 2018r.

Harmonogram warsztatów z zakresu agresji i przemocy w m-cu kwietniu 2018

Harmonogram zajęć socjoterapeutycznych na m-c kwiecień 2018r.

Harmonogram warsztatów prawnych w zakresie prawa rodzinnego

Harmonogram szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych marzec- maj 2018r.

Harmonogram zajęć socjoterapeutycznych w m-cu marcu 2018

Pierwsze spotkanie kandydatów na rodziców zastępczych odbędzie się w niedzielę 04.02.2018r.   o godz. 10:00  w  sali konferencyjnej  pok. Nr  10   Powiatowego  Centrum  Pomocy Rodzinie w  Kutnie.

Informacje na temat kolejnych spotkań zamieszczone zostaną w późniejszym terminie.

Harmonogram zajęć socjoterapeutycznych w m-c lutym 2018r.

Harmonogram zajęć socjoterapeutycznych w m-cu styczniu 2018

2017 rok

Harmonogram zajęć na m-c grudzień 2016r. dla uczestników projektu Rodzina razem- wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim- Warsztaty psychologiczno- wspierające

Harmonogram zajęć na m-c grudzień 2016r. dla uczestników projektu Rodzina razem- wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim- Warsztaty pedagogiczne

Harmonogram zajęć na m-c grudzień 2016r. dla uczestników projektu Rodzina razem- wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim- Warsztaty rozwoju emocjonalnego dziecka

Harmonogram zajęć dla uczestników projektu Rodzina razem- wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim- warsztaty prawne od 18.02.2017r. do 04.03.2017r.

Informacja dotycząca szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze

Harmonogram szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych

Harmonogram zajęć na m-c maj 2017r. dla uczestników projektu Rodzina razem- wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim- warsztaty socjoterapeutyczne

Harmonogram zajęć na m-c czerwiec 2017r.  dla uczestników projektu Rodzina razem- wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim- warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci

Harmonogram warsztatów z zakresu agresji i przemocy

Harmonogram wyjazdów socjoterapeutycznych

Harmonogram wyjazdów socjoterapeutycznych (edycja druga)

Harmonogramy zajęć pn. „Warsztaty rozwoju emocjonalnego dziecka”, „Warsztaty pedagogiczne”, „Warsztaty psychologiczno-wspierające” na m-c wrzesień- październik- listopad 2017r.

Zmiana terminu spotkań