Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie od 2008 roku realizuje systemowy Projekt pn. „Lepsze jutro” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 7 – Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1 – Rozwój
i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie .
Do końca 2014r. łączna kwota dofinansowania wynosi 4 874 719,76 zł. z czego do 31 grudnia 2013r. wykorzystano 3 951 880,54 zł.
W latach 2008 – 2013 w Projekcie uczestniczyło 739 Beneficjentów.

W grudniu 2013 roku podsumowano kolejną VI edycję projektu systemowego pn. „ Lepsze jutro”.
W projekcie wzięło udział ogółem 104 uczestników, w tym 76 osób niepełnosprawnych ( K – 52; M – 24) i 28 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych ( K – 18; M – 10 ). Wśród uczestników projektu 7 osób było powracających, 97 to nowi uczestnicy projektu.

Beneficjenci zostali objęci różnymi formami wsparcia w ramach aktywnej integracji min. :

1) Usługą wspierającą indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe ( 86 osób )
2) Usługą wspierającą indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne ( 86 osób )
3) Szkoleniem w formie wyjazdowej połączonej z budowaniem zaplecza rozwoju zawodowego uczestników ( 104 osoby )
4) Szkoleniem w zakresie kreowania wizerunku ( 104 osoby )
5) Szkoleniem w zakresie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego ( 104 osoby )
6) Szkoleniem edukacyjnym na temat praw i uprawnień służących przywróceniu samodzielności życiowej ( 104 osoby )