Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Wyszyńskiego 13

99-301 Kutno

e-mail: orzecznictwo@pcprkutno.pl

tel. (24) 355-90-82

 

Skład Zespołu:

p.o. Przewodnicząca Zespołu
Wioletta Witczak
24 355-90-81

Sekretarz
Dorota Wiosetek
24 355-90-82

Referent
Dariusz Wojciechowski
24 355-90-82

24 357-41-80