Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Wyszyńskiego 13

99-301 Kutno

e-mail: orzecznictwo@pcprkutno.pl

tel. (24) 355 – 90 – 82

 

Skład Zespołu:

Przewodnicząca Zespołu
Izabella Fijałkowska
24 355-90-81

Sekretarz
Dorota Wiosetek
24 355-90-82

Pracownicy:

Samodzielny referent
Karolina Smykowska
24 355-90-82

Samodzielny referent
Wioletta Witczak
24 355-90-82

Specjalista pracy socjalnej
Magdalena Bieńka
24 355-90-82

Referent
Jadwiga Szymańska
24 357-41-80