POMOC SPOŁECZNA

Beata Florczak – główny specjalista

tel. 24 352 04 16, pokój nr 12

Umieszczanie w domach pomocy społecznej