POMOC SPOŁECZNA

 

Beata Florczak – Starszy referent

tel. 24 352 04 10, pokój nr 9

Umieszczanie w domach pomocy społecznej