POMOC SPOŁECZNA

Beata Florczak – inspektor

tel. 24 352 04 10, pokój nr 10

Umieszczanie w domach pomocy społecznej