• RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA

Ewa Wypych (starszy specjalista) –  osoba nadzorująca dział pieczy zastępczej, zajmuje się organizacją pracy działu, zawodowymi i niezawodowymi rodzinami zastępczymi oraz rekrutacją na szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze.

tel. 24 352-04-19, pokój nr 14

Anita Ozimińska (starszy specjalista pracy z rodziną) – zajmuje się zawodowymi, niezawodowymi i spokrewnionymi rodzinami zastępczymi
Tel. 24 352-04-18, pokój nr 13

Joanna Seweryn (starszy specjalista pracy socjalnej) – zajmuje się placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, procesem usamodzielnienia wychowanków, pomoc cudzoziemcom, zawieranie porozumień dotyczących pokrywania kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
tel. 24 352 04 11, pokój nr 9

Magdalena Wierzchowska (psycholog)
Tel. 24 352-04-17, pokój nr 1

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej:

Anna Pietrkiewicz (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) – zajmuje się niezawodowymi, zawodowymi i spokrewnionymi rodzinami zastępczymi.
tel. 24 352-04-19 pokój nr 14

Monika Arkuszewska (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) – zajmuje się niezawodowymi, zawodowymi i spokrewnionymi rodzinami zastępczymi.
tel. 24 352-04-19 pokój nr 14

Monika Zielińska (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) – zajmuje się niezawodowymi, zawodowymi i spokrewnionymi rodzinami zastępczymi.
tel. 24 352-04-19 pokój nr 13

Edyta Smolewska (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) – zajmuje się niezawodowymi, zawodowymi i spokrewnionymi rodzinami zastępczymi.
tel. 24 352-04-19 pokój nr 14