Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w 2022 roku 

ZARZĄDZENIE NR 10/2022 STAROSTY KUTNOWSKIEGO z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kutnowski lub na jego zlecenie w 2022 roku

 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze
funkcjonujące na terenie
powiatu kutnowskiego
2021 rok
Dziennik Urzędowy
Województwa Łódzkiego
z dnia 18 marca 2021 roku

poz. 1251
Dziennik Urzędowy
Województwa Łódzkiego
z dnia 25 stycznia 2021 roku

poz. 316
Dziennik Urzędowy
Województwa Łódzkiego
z dnia 15 lutego 2021 roku

poz. 675
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie 5.642,67 zł X X
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Różany Zakątek” w Kutnie X X 5.584,50 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie 5.156,72 zł X X
Dom Dla Dzieci „Jaś” we Franciszkowie X 5.584,50 zł X
Rodzinny Dom Dziecka w Strzegocinie
Caritas Diecezji Łowickiej
 2.935,09 zł X X

 

 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze
funkcjonujące na terenie
powiatu kutnowskiego
2020 rok
Dziennik Urzędowy
Województwa Łódzkiego
z dnia 20 marca 2020 roku

poz. 1845
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie 5.281,55 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie 4.593,49 zł
Rodzinny Dom Dziecka w Strzegocinie
Caritas Diecezji Łowickiej
 2.673,80 zł