• RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA

Ewa Wypych (starszy specjalista) –  osoba nadzorująca dział pieczy zastępczej, zajmuje się organizacją pracy Działu, zawodowymi i niezawodowymi rodzinami zastępczymi oraz rekrutacją na szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze.

tel. 24 352 04 19, pokój nr 14

Anita Ozimińska (starszy specjalista pracy z rodziną) – zajmuje się zawodowymi, niezawodowymi i spokrewnionymi rodzinami zastępczymi
Tel. 24 352 04 18, pokój nr 13

Joanna Seweryn (starszy specjalista pracy socjalnej) – zajmuje się placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, procesem usamodzielnienia wychowanków, odpłatnością rodziców biologicznych za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej
tel. 24 352 04 11, pokój nr 9

Magdalena Wierzchowska – psycholog

tel. 24 352 04 17, pokój 1

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej:

Edyta Smolewska (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) – zajmuje się niezawodowymi, zawodowymi i spokrewnionymi rodzinami zastępczymi.
tel. 24 352 04 19 pokój nr 14

Monika Arkuszewska (starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) – zajmuje się niezawodowymi, zawodowymi i spokrewnionymi rodzinami zastępczymi.
tel. 24 352 04 19 pokój nr 14

Monika Zielińska (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) – zajmuje się niezawodowymi, zawodowymi i spokrewnionymi rodzinami zastępczymi.
tel. 24 352 04 19 pokój nr 13

Anna Pietrkiewicz (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) – zajmuje się niezawodowymi, zawodowymi i spokrewnionymi rodzinami zastępczymi.
tel. 24 352 04 19 pokój nr 14

 

  • INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA

– Joanna Seweryn – starszy specjalista pracy socjalnej

tel. 24 352 04 11, pokój nr 9

kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych i proces usamodzielnienia

 

  • DZIAŁ POMOCY RODZINIE I ŚWIADCZEŃ

– Marta Kowalska – specjalista pracy socjalnej, tel. 24 361 68 16, pokój nr 7

– Beata Florczak – inspektor, tel. 24 352 04 16, pokój nr 12

– Anna Czupryniak – specjalista, tel. 24 352 04 16, pokój nr 12

– Joanna Seweryn – starszy specjalista pracy socjalnej tel. 24 352 04 11, pokój nr 9

– Kamila Szerszeń – samodzielny referent tel. 24 352 04 10, pokój nr 9

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie:

– prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń dla rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków z pieczy zastępczej oraz opuszczających inne formy opieki,

– postępowania administracyjnego dotyczącego odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,

– postępowania alimentacyjnego wobec rodziców biologicznych, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej,

– postępowania egzekucyjnego,

– sprawozdawczości.