Program ,,Aktywny Samorząd” 2019 rok

wpis w: Ogłoszenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie uprzejmie informuje, że Powiat Kutnowski po raz kolejny przystąpił w bieżącym roku do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier … czytaj więcej

Szkolenie „Trening gospodarowania budżetem domowym” dla uczestników projektu „Lepsza przyszłość”

wpis w: Ogłoszenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje, że w dniu 05.02.2019 roku rozpoczęła się kolejna forma wsparcia dla uczestników projektu „Lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 Oś IX Włączenie społeczne, … czytaj więcej

Poszukujemy Wolontariuszy

wpis w: Ogłoszenia

Zostań wolontariuszem rodzinnej pieczy zastępczej! Jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukujemy Wolontariuszy, którzy: ukończyli 18 lat, chcą pomagać dzieciom z rodzin zastępczych w odrabianiu lekcji, chcą pomóc rodzinom zastępczym w pracach domowych, są wrażliwi na problemy innych ludzi, dysponują wolnym … czytaj więcej

Zakończenie szkolenia „Pracownik działu administracyjno-biurowego z elementami księgowości, kadr i płac” dla uczestników projektu „Lepsza przyszłość”

wpis w: Ogłoszenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje, że w dniu 11.01.2019r. zakończyło się szkolenie „Pracownik działu administracyjno-biurowego z elementami księgowości, kadr i płac” dla uczestników projektu „Lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata … czytaj więcej

1 19 20 21 22