Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

wpis w: Ogłoszenia

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych została powołana przez Starostę Kutnowskiego Zarządzeniem Nr 37/2019 z dnia 23 września 2019 r. Tryb działania Rady określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie … czytaj więcej

SPOTKANIE WIGILIJNE W PUNKCIE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Dnia 21.12.2022 r. odbyło się spotkanie opłatkowe w Punkcie Interwencji Kryzysowej przy ul. Oporowskiej 27 w Kutnie podczas którego spotkali się przedstawiciele różnych instytucji, którzy na co dzień podejmują działania interwencyjne wobec osób znajdujących się w kryzysie. Spotkanie zostało zorganizowane … czytaj więcej

Wspólne ubieranie choinki kończy zadanie pn. „Z rodziną raźniej”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie zakończyło realizację projektu pn. „Z rodziną raźniej” finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego realizowanego w ramach konkursu „Samorząd przyjazdy rodzinie”. Ostatnim zadaniem był konkurs plastyczny na najładniejszą kartkę świąteczną „Bajkowe Święta”, w którym wzięli … czytaj więcej

Świąteczne warsztaty w DPS w Woli Chruścińskiej

W dniu 7 grudnia 2022 roku w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej zostały zorganizowane świąteczne warsztaty terapii zajęciowej w których uczestniczyła Wicestarosta Magdalena Krupińska – Kotulska oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie Marta Znyk. Mieszkańcy wraz z gośćmi … czytaj więcej

Warsztaty świąteczne pn. „Bożonarodzeniowe lampiony” w DPS Kutno, ul. Krzywoustego.

14 grudnia 2022 roku w Domu Pomocy Społecznej w Kutnie przy ul. Krzywoustego 11, Stowarzyszenie Pomocy Laris działające na rzecz podopiecznych domów pomocy społecznej z terenu powiatu kutnowskiego zorganizowało warsztaty świąteczne pn. „Bożonarodzeniowe lampiony” połączone z konkursem na „Najpiękniejszy lampion”.  … czytaj więcej

Warsztaty świąteczne pn. „Zrób to sam – kartka bożonarodzeniowa”

8 grudnia w Domu Pomocy Społecznej w Kutnie przy ul. Oporowskiej Stowarzyszenie Pomocy LARIS działające na rzecz podopiecznych domów pomocy społecznej z terenu powiatu kutnowskiego zorganizowało warsztaty świąteczne pn. „Zrób to sam – kartka bożonarodzeniowa” połączone z konkursem na „Najpiękniejszą … czytaj więcej

Podsumowanie realizacji projektu „Rodzina Razem”

wpis w: Ogłoszenia

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” w Kutnie w okresie od lipca do grudnia 2022 roku realizowało projekt pod nazwą „RODZINA RAZEM” współfinansowany przez Samorząd Województwa Łódzkiego. W ramach projektu wsparciem  objęte zostały osoby z rodzin … czytaj więcej

„Rodzina Razem” na finiszu

wpis w: Szkolenia

W grudniu Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” w Kutnie we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie zakończyła  realizację programu „Rodzina Razem” realizowanego  w ramach zadania publicznego Wspieranie Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej … czytaj więcej

1 2 3 4 5 35