Dyrektor

Marta Znyk
24 355-47-52
m.znyk@pcprkutno.pl

Zastępca dyrektora

z siedzibą w Kutnie, przy ul. Wyszyńskiego 13

Monika Marciniak
24 355-90-85
marciniakm@pcprkutno.pl

Dział Organizacyjno – Administracyjny

Starszy referent
Ewa Dolecińska
24 355-47-50
sekretariat@pcprkutno.pl

Starszy inspektor
Renata Kolasińska
24 361-68-17
kadry@pcprkutno.pl

Inspektor
Krystian Marzec
24 355-47-90
promocja@pcprkutno.pl

Referent
Edyta Traczyk
24 355-47-90
traczyke@pcprkutno.pl

Dział Finansowy

Główny księgowy
Beata Pawłowska
24 355-47-51
beatapawlowska@pcprkutno.pl

Główny specjalista
Joanna Wawrzyniak
24 352-04-13
j.wawrzyniak@pcprkutno.pl

Starszy księgowy
Aleksandra Krokos
24 352-04-13
ksiegowosc@pcprkutno.pl

Specjalista
Agnieszka Tuwalska-Maciaszek
24 361-68-17
a.maciaszek@pcprkutno.pl

Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Starszy specjalista
Ewa Wypych
24 352-04-19
ewawypych@pcprkutno.pl

Starszy specjalista pracy z rodziną
Anita Ozimińska
24 352-04-18
a.oziminska@pcprkutno.pl

Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Monika Arkuszewska
24 352-04-19
m.arkuszewska@pcprkutno.pl

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Monika Zielińska
24 352-04-19
m.zielinska@pcprkutno.pl

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Edyta Smolewska
24 352-04-19

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Anna Pietrkiewicz
24 352-04-19

Psycholog
Magdalena Wierzchowska
24 352-04-17
wierzchowskam@pcprkutno.pl

 

Dział Pomocy Rodzinie i Świadczeń

Specjalista pracy socjalnej
Marta Kowalska
24 361 68 16
m.kowalska@pcprkutno.pl

Starszy specjalista pracy socjalnej
Joanna Seweryn
24 352-04-11
pomocspoleczna@pcprkutno.pl

Samodzielny referent
Kamila Szerszeń
24 352-04-11
kamilaszerszen@pcprkutno.pl

Specjalista
Anna Czupryniak
24 352-04-16
a.czupryniak@pcprkutno.pl

Inspektor
Beata Florczak
24 352-04-10
b.florczak@pcprkutno.pl

 

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Wyszyńskiego 13
99-301 Kutno

Inspektor
Małgorzata Zielińska
24 361-68-15
rehabilitacja@pcprkutno.pl

Inspektor
Aleksandra Tybińkowska
24 361-68-14
a.tybinkowska@pcprkutno.pl

Inspektor
Sylwia Kułakowska
24 361-68-14
s.kulakowska@pcprkutno.pl

Punkt Interwencji Kryzysowej

ul. Oporowska 27
99-300 Kutno

608 581 544
e-mail: poik@pcprkutno.pl

Specjalista pracy socjalnej
Przedwojska Monika

Psycholog
Monika Marciniak

Psycholog
Wiktoria Olejnik

Psycholog
Iwetta Majewska

Pedagog
Katarzyna Olejnik

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Wyszyńskiego 13
99-301 Kutno

24 355-90-82, 24 357-41-80
e-mail: orzecznictwo@pcprkutno.pl

Przewodniczący Zespołu
Wioletta Witczak
24 355-90-81

Sekretarz
Dorota Wiosetek
24 355-90-82

Referent
Dariusz Wojciechowski
24 355-90-82

Pomoc administracyjna
Marta Pietrzak
24 355-90-82