Wspólne ubieranie choinki kończy zadanie pn. „Z rodziną raźniej”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie zakończyło realizację projektu pn. „Z rodziną raźniej” finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego realizowanego w ramach konkursu „Samorząd przyjazdy rodzinie”. Ostatnim zadaniem był konkurs plastyczny na najładniejszą kartkę świąteczną „Bajkowe Święta”, w którym wzięli … czytaj więcej

„Rodzina Razem” na finiszu

wpis w: Szkolenia

W grudniu Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” w Kutnie we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie zakończyła  realizację programu „Rodzina Razem” realizowanego  w ramach zadania publicznego Wspieranie Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej … czytaj więcej

„Poplątanie z wyplataniem” – warsztaty wyplatania makram

24.11.2022 odbyły się warsztaty wyplatania makram zorganizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” w Kutnie we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w ramach realizacji zadania publicznego Wspieranie Rodziny i Systemu Pieczy … czytaj więcej

Kolejne szkolenia za nami. Tym razem dla rodzin zastępczych oraz kadry pracującej na rzecz pieczy zastępczej.

W dniach 27 i 28 października 2022 roku odbyły się dwa szkolenia organizowane w ramach realizacji zadania „Z rodziną raźniej” finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach konkursu „Samorząd przyjazny rodzinie 2022″. Pierwsze z nich pn. „Monitorowanie losów dziecka krzywdzonego, … czytaj więcej

Szkolenie koordynatorów pn. „Praca z rodziną biologiczną. Powrót dziecka z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej”

W dniu 25.10.2022 roku koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie uczestniczyli w jednodniowym szkoleniu pn. „Praca z rodziną biologiczną. Powrót dziecka z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej” zorganizowanym przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Szkolenie … czytaj więcej

Spotkanie informacyjne – Zostań rodziną zastępczą

W dniu 18 października 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kutnie odbyło się spotkanie informacyjne, którego tematem przewodnim była promocja rodzicielstwa zastępczego. Osoby wyrażające chęć zostania rodziną zastępczą lub chcące pogłębić swoją wiedzę na temat rodzicielstwa  zastępczego, warunków … czytaj więcej

„Kryzys emocjonalny dziecka lub nastolatka – jak rozpoznać , jak reagować” – szkolenie dla rodziców zastępczych

W ramach realizacji zadania publicznego Wspieranie Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej pod nazwą „Rodzina Razem” współfinansowanego przez Samorządu Województwa Łódzkiego, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka  i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” w Kutnie we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie … czytaj więcej

„Malowane torebusie” – warsztaty krawieckie

W dniu 28 września  2022 roku w ramach realizacji zadania publicznego Wspieranie Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej pod nazwą „Rodzina Razem” współfinansowanego przez Samorząd Województwa Łódzkiego, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” w Kutnie zorganizowało … czytaj więcej

Wręczenie świadectw kwalifikacyjnych rodzinom zastępczym

W dniu 5 października 2022 roku w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie odbyło się uroczyste wręczenie świadectw kwalifikacyjnych kandydatom na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe. W wyniku pomyślnie ukończonego szkolenia kwalifikacje otrzymało 8 rodzin niezawodowych i 2 … czytaj więcej

1 2