INFORMACJA DLA INTERESANTÓW

wpis w: Ogłoszenia

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje, że  w dniu 15.03.2022 roku w godzinach 9⁰⁰ – 15⁰⁰ kontakt z pracownikami działu ds. osób niepełnosprawnych oraz  bezpośrednia obsługa interesantów realizowana przez wymieniony dział będą utrudnione.         Wszelkie dokumenty i wnioski … czytaj więcej

Kiermasz stroików wielkanocnych

OGŁOSZENIE   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje, że w dniu 15 marca 2022 roku w godzinach 10.00 – 12.00 w budynku Centrum uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kutnie wraz z instruktorem zorganizują kiermasz stroików wielkanocnych, które własnoręcznie wykonali. … czytaj więcej

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Moduł I i II programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie ekstremalnymi … czytaj więcej

Informacja dla interesantów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje, iż od dnia 01 marca 2022 roku została przywrócona bezpośrednia obsługa interesantów. We wszystkich sprawach dokumenty i wnioski do PCPR można składać osobiście lub przy użyciu elektronicznych narzędzi np. poczty elektronicznej, Profilu Zaufanego … czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o udział w pilotażu Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej

wpis w: Ogłoszenia

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór wniosków o udział w pilotażu wstępnej wersji Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, realizowanego w ramach projektu: „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, Działanie 2.6 PO WER 2014-2020, (numer projektu: POWR.02.06.00-00-0064/19). Przedmiot … czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie grantu dla jednostek samorządu terytorialnego w projekcie „Dostępny samorząd – granty”

wpis w: Ogłoszenia

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie … czytaj więcej

Informacja o podziale środków finansowych dla samorządów wojewódzkich i powiatowych w roku 2022

wpis w: Ogłoszenia

Informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podjął uchwałę nr 17/2022 w sprawie podziału środków finansowych Funduszu na 2022 rok na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Powiat kutnowski otrzymał środki finansowe … czytaj więcej

Wszystko o Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

wpis w: Ogłoszenia

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Celem projektu, w ramach którego powstał System SOW, jest … czytaj więcej

1 2 3 4 5 6 7 24