Dyrektor PCPR w Kutnie przechodzi na emeryturę – zdjęcie pamiątkowe z współpracownikami

Wróć do artykułu.