Uwaga! Ostatni tydzień rekrutacji Uczestniczek Projektu „Mamy z Powiatu Kutnowskiego wracają do pracy!” – ZAPRASZAMY

wpis w: Ogłoszenia

Do dnia 10 lutego 2023 r. można ubiegać się o zakwalifikowanie do ww. Projektu, dzięki któremu można uzyskać do dnia 30 czerwca 2023 roku pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionej niani.

Projekt „Mamy z Powiatu Kutnowskiego wracają do pracy!” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Do Projektu mogą zostać zakwalifikowane kobiety zamieszkujące lub/i pracujące na terenie powiatu kutnowskiego, które planują wrócić do pracy z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, a także kobiety, które już pracują po powrocie z w/w urlopów i mają trudności z zapewnieniem opieki dziecku do lat 3, które nie uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego.

Aby zgłosić się do udziału w Projekcie należy  wypełnić:

– deklaracja uczestnictwa,

– formularz rekrutacyjny,

– oświadczenie uczestniczki RODO,

oraz do nich dołączyć:

– zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, zawierającym dane określone w niniejszym załączniku: zaświadczenie pracodawcy

– kserokopię aktu urodzenia dziecka.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu tj. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie ul. Krzywoustego 11.