Zapraszamy do udziału w projekcie „Mamy z Powiatu Kutnowskiego wracają do pracy!”

wpis w: Ogłoszenia

plakat Projekt "Mamy z Powiatu Kutnowskiego wracają do pracy!"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie rozpoczęło realizację projektu pod nazwą „Mamy z Powiatu Kutnowskiego wracają do pracy!”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 893 287,50 zł, kwota dofinansowania: 759 294,37 zł.

Celem projektu jest pomoc w utrzymaniu zatrudnienia, jak również umożliwienie powrotu na rynek pracy ogółem 35 osobom pracującym, w tym przebywającym na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich.

O dofinansowanie mogą się ubiegać mamy zamieszkałe lub/i pracujące na terenie powiatu kutnowskiego. Funkcję niani będzie mogła sprawować zarówno osoba spokrewniona, np. babcia, dziadek, siostra jak również osoba niespokrewniona, zupełnie obca.

Udział w projekcie jest bezpłatny i bez dodatkowych opłat motywacyjnych od rodziców.