Program celowy – wyrównywanie różnic między regionami III w 2023

wpis w: Ogłoszenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku.

Termin składania wniosków: od 02.01.2023 r. do 31.01.2023 r.

Miejsce składnia wniosków:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie
ul. Wyszyńskiego 13
99-300 Kutno

pokój nr 8 lub przy użyciu elektronicznych narzędzi np. poczty elektronicznej, Profilu zaufanego e-PUAP, za pośrednictwem tradycyjnej poczty i kurierów dostarczających przesyłki.

Druki do pobrania – pozycja Program wyrównywania różnic między regionami.

Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na stronie internetowej:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2023-roku/