„Wyspa Skarbów” ogłasza konkurs na kartkę świąteczną

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” w Kutnie ogłasza konkurs plastyczny na kartkę świąteczną  pn.: 

„Kartka na święta. Niech każdy pamięta”

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej.

Konkurs zorganizowany w ramach realizacji zadania „Rodzina razem” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 2022 w ramach konkursu ogłoszonego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Zachęcamy do udziału  w konkursie.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu:

1. Regulamin konkursu na kartkę

2. Karta zgłoszenia

3. Klauzula informacyjna -Wyspa skarbów

4. Oświadczenie – wizerunek dziecka

5. Oświadczenie – wizerunek os. dorosła