Powiat Kutnowski i PCPR w Kutnie zapraszają na konferencję pn. „STOP PRZEMOCY”

Szanowni Państwo,

To już jutro – 23 listopada 2022 roku godz. 10.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Kutnie – Konferencja poświęcona zjawisku przemocy pn.: „STOP PRZEMOCY”,  na którą serdecznie zapraszają Wicestarosta Magdalena Krupińska-Kotulska wraz z Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie Marta Znyk.

Konferencja skierowana zarówno do praktyków, zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy – policjantów, pedagogów, psychologów, nauczycieli, pracowników ośrodków pomocy społecznej, koordynatorów pieczy zastępczej,  kuratorów sądowych jak również do osób z różnych względów zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Zapraszamy do udziału.