GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY

Przemoc jest poważnym naruszeniem praw człowieka i w dalszym ciągu stanowi zjawisko powszechne na całym świecie. Spotykamy ją w każdym środowisku: w domu, w pracy, w szkołach i na uczelniach, na ulicy, w transporcie publicznym, w internecie.

Punkt Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie wychodząc naprzeciw problemom z jakimi mierzą się osoby dotknięte przemocą stworzył Grupę Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy.

Pierwsze spotkanie Grupy już dziś 9 listopada 2022 r., o godz. 16.00.

 

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY

 

Jeżeli:

 • doświadczasz lub doświadczałaś/ doświadczałeś  jakiejkolwiek formy przemocy,

 • niepokoi cię sposób, w jaki jesteś traktowana/ traktowany,

 • poszukujesz wsparcia i wzmocnienia,

 • chcesz skończyć z poczuciem osamotnienia i izolacji,

zapisz się do Grupy Wsparcia dla osób Doznających Przemocy!

Podczas spotkań będziesz mogła/ mógł :

 • dowiedzieć się więcej o przemocy, sposobach jej zapobiegania i twoich prawach,

 • podzielić się swoimi doświadczeniami,

 • zostać wysłuchaną / wysłuchanym przez inne osoby znajdujące się w podobnej sytuacji,

 • wzmocnić poczucie własnej wartości, nabrać sił do zmiany swojej sytuacji.

 INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu, w środy , w godzinach 16:00 – 17:30,

  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – Punkt Interwencji Kryzysowej przy ul. Oporowskiej 27 w Kutnie

 • Planowanych jest 7 spotkań grupy od 09.11.2022  do 21.12.2022.

 • Pierwsze spotkanie grupy odbędzie się w środę 09.11.2022 (godz. 16:00 – 17:30).

 • Grupa może liczyć maksymalnie 12 osób.

 • Uczestnictwo w grupie jest dobrowolne i bezpłatne.

ZAPISY:

 • Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Kutnie przy ul. Oporowskiej 27 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub pod numerem telefonu 608 581 544.

 • Udział w grupie jest możliwy po odbyciu indywidualnej konsultacji z osobą prowadzącą.