„Duszek w rodzinie nigdy nie zginie” – warsztaty ceramiczne część II

W  27 października  w ramach realizacji zadania publicznego Wspieranie Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej pod nazwą „Rodzina Razem” współfinansowanego przez Samorządu Województwa Łódzkiego, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” w Kutnie we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie zorganizowało warsztaty ceramiczne „Duszek w rodzinie nigdy nie zginie” – część II .

Zajęcia te mają na celu aktywizowanie  młodych, ludzi przenosząc ich uwagę na inne niż dotychczas formy spędzania wolnego czasu. Mają one także charakter  terapeutyczny,  pozwalają  na poprawę komunikacji rówieśniczej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, nazywania swoich emocji i uczuć.

Podczas zajęć uczestnicy szkliwili i ozdabiali przygotowane na poprzednich zajęciach duszki, które następnie zostaną wypalone. Po tym procesie będą stanowiły piękną ozdobę domów naszych beneficjentów.

 Samodzielnie wykonane prace sprawiły uczestnikom warsztatów dużo radości i satysfakcji.