Zakończenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc

wpis w: Ogłoszenia

W dniu 31 sierpnia 2022 roku zakończona została realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc pod nazwą „Złość, gniew, agresja  – jak radzić sobie z trudnymi emocjami”.
Program prowadziła pedagog Monika Przedwojska oraz psycholog Monika Marciniak. Zajęcia odbywały się w systemie spotkań indywidualnych i grupowych raz w tygodniu od czerwca 2022 roku.

Celem programu było przede wszystkim wypracowanie przez uczestników umiejętności:

  • rozładowywania negatywnych zachowań i emocji, które są źródłem konfliktów i nieporozumień w rodzinie,

  • nawiązywania prawidłowych relacji w rodzinie poprzez właściwą komunikację, a także kształtowanie postaw szacunku wobec bliskich.

Program skierowany był do osób, które chciały szukać nowych rozwiązań w kierunku radzenia sobie z emocjami negatywnie wpływającymi na ich  relacje w rodzinie. Do programu przystąpiło 10 uczestników.