Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Wakacje razem”

Konkurs fotograficzny „WAKACJE RAZEM” zrealizowany został w ramach programu „Rodzina razem” przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach realizacji zadania publicznego wspierającego rodziny i system pieczy zastępczej  organizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Komisja konkursowa po zapoznaniu się z pracami, które wpłynęły na konkurs podjęła decyzję o przyznaniu nagród w III kategoriach wiekowych:

I Kategoria do 10 roku życia

I miejsce   –    Zuzanna Tomczak

II miejsce   –   Alan Kowalski, Ratajczyk Dominik

II miejsce –    Zofia Kaźmierczak

II Kategoria do 15 roku życia

I miejsce    –   Nikola Stępska

II miejsce   –   Zuzanna Rudzińska

II miejsce   –   Wiktoria Olczak, Wiktoria Kusiak

III Kategoria powyżej  15 roku życia

I miejsce   –    Julia Lewandowska

II miejsce  –    Wiktoria Podorska

II miejsce   –   Aleksandra Matusiak

 

Wyróżnienie  –  Jakub Marek

 

Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu i zachęca do udziału w kolejnych konkursach organizowanych w ramach programu „Rodzina Razem”.

Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni w dniu 16 września 2022 roku podczas Pikniku Rodzinnego pn. „Rodzinne pożegnanie lata”.