Konkurs fotograficzny „Wakacje razem” przedłużony! Zapraszamy do udziału.

Z przyczyn organizacyjnych Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „WYSPA SKARBÓW” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie przedłuża termin zgłaszania prac na konkurs fotograficzny pn: 

„Wakacje razem”

Zasady uczestnictwa:

  1. Uczestnikami konkursu są wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu kutnowskiego.

  2. Zdjęcia z wakacji wraz z podpisaną i załączoną klauzulą informacyjną* należy przesyłać na adres promocja@pcprkutno.pl

  3. Jedna osoba może przesłać jedno zdjęcie  

  4. Zdjęcie należy przesłać w formacie JPG

  5. Prace konkursowe będą oceniane w następujących grupach wiekowych:

– prace dzieci do 7 lat

– prace dzieci w wieku 8 – 14 lat

– prace dzieci w wieku powyżej 15 lat,

  1. Zgłoszone do konkursu zdjęcia powinny zawierać imię i nazwisko autora oraz wiek,

  2. Termin nadsyłania prac do 10 września 2022 roku,

  3. Ogłoszenie listy laureatów nastąpi do dnia 15 września  2022 roku, na stronie www.pcprkutno.pl. Ponadto laureaci zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie.

*klauzula informacyjna – plik do pobrania

Konkurs jest zorganizowany w ramach realizacji programu „Rodzina razem”, współfinansowanego ze środków Samorządu  Województwa Łódzkiego w zakresie realizacji zadania publicznego „Działania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2022 roku”  w ramach konkursu ogłoszonego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.