48. Święto Róży z naszym udziałem – promujemy rodzicielstwo zastępcze

Za nami 48. Święto Róży. Organizowane w dniach 9-11 września 2022 roku wydarzenie cykliczne, które rokrocznie zrzesza wystawców róż z całej Polski. Bogaty program imprez gromadzi mieszkańców Kutna i okolic.  W tym roku również i my mieliśmy okazję brać w nim udział. W dniu 11 września 2022 roku pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie przed budynkiem Kutnowskiego Domu Kultury w Kutnie promowali rodzicielstwo zastępcze, poprzez udzielanie zainteresowanym informacji na temat pełnienia funkcji rodziny zastępczej, szkoleń których celem jest uzyskanie kompetencji w tym zakresie. Na naszym stoisku można było również otrzymać materiały promocyjne.

Wszystkie zainteresowane osoby, gotowe podjąć się wyzwania jakim jest pełnienie funkcji rodziny zastępczej zapraszamy do kontaktu z nami:

Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej

tel. 24 352-04-18/19

48. Święto Róży