Zakończenie szkolenia teoretycznego kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

wpis w: Szkolenia

W dniu 28 sierpnia 2022 roku zakończyło się teoretyczne szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Szkoleniem objętych zostało łącznie 14 kandydatów, którzy pozyskali  wiedzę teoretyczną  dotyczącą zasad funkcjonowania rodzin zastępczych, problemów wynikających z pełnienie tej funkcji, a także sposobów radzenia sobie z trudnościami. Zapoznali się również z aktami prawnymi, na których opiera się piecza zastępcza. Po odbyciu części praktycznej szkolenia, kandydaci otrzymają stosowne zaświadczenia kwalifikacyjne.