„Spływ kajakowy po Bzurze”

wpis w: Ogłoszenia

Dnia 19 lipca 2022 roku Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa skarbów” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie zorganizowało kolejne działanie z programu „Rodzina razem”.

Dzieci wspólnie z opiekunami uczestniczyli w spływie kajakowym po rzece Bzurze. Uczestnicy podziwiali  piękno  przyrody, mogli także zwiedzić Muzeum Motoryzacji w Nieborowie. Tego rodzaju działania służą integracji środowiska pieczy zastępczej oraz są interesującą formą spędzenia czasu wolnego.

Program współfinansowany jest z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w zakresie realizacji zadania publicznego „Działanie z zakresu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej w 2022 roku” w ramach konkursu ogłoszonego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.