„Bajkowo Domowo” – wyjazd edukacyjno-integracyjny

wpis w: Ogłoszenia

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa skarbów” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie od lipca do grudnia 2022 roku realizować będzie  program „Rodzina razem”.

Program współfinansowany jest z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w zakresie realizacji zadania publicznego „Działanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2022 roku ” w ramach konkursu ogłoszonego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Głównymi celami programu jest: promocja i upowszechnianie rodzicielstwa zastępczego, poprzez kampanię informacyjną w wśród społeczności powiatu kutnowskiego, działania edukacyjne, integracyjne, organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego: wyjazdów edukacyjno- integracyjnych, warsztatów, gier  i zabaw integracyjnych, konkursów, wycieczek, spływu kajakowego, itp.

W dniach 5.07.2022 – 7.07.2022 W Bajkowe Zagrodzie koło Radzymina odbyły się trzy dniowe warsztaty edukacyjno-integracyjne „Bajkowo Domowo”. Podczas wyjazdu dzieci uczestniczyły warsztatach socjoterapeutycznych, podnoszących kompetencje społeczne, komunikacyjne i emocjonalne. Miały również możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju zajęcia integracyjne, grach  i zabawach. Ponadto mogły rozwijać swoje zainteresowania i zdolności na różnego rodzaju warsztatach, np. garncarskich, florystycznych, botanicznych.  Właścicielka Bajkowej Zagrody zadbała również o dodatkowe atrakcje, takie jak min.  przygodę żeglarską na Zalewie Zegrzyńskim oraz wizytę w zagrodzie zwierzaków „NATURART”. W czasie wyjazdu panowała miła, przyjazna atmosfera, każdy z uczestników mógł znaleźć dla siebie coś interesującego.

Bajkowo DomowoThe alt text for this image is the same as the title. In most cases, that means that the alt attribute has been automatically provided from the image file name. Bajkowo Domowo Bajkowo Domowo