Zapraszamy do udziału w projekcie „Gotowi na zmiany”

wpis w: Ogłoszenia

Logo FE PR, RP, łódzkie, UE EFS

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. Oddział w Łodzi zaprasza do udziału w projekcie „Gotowi na zmiany” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanym do 90 osób spełniających łącznie następujące warunki:

 • osoby w wieku od 18 roku życia,

 • bezrobotne zarejestrowane lub niezarejestrowane w Urzędzie Pracy lub bierne zawodowo,

 • zamieszkujące na terenie województwa łódzkiego,

 • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,

 • Indywidualne spotkania z psychologiem,

 • Indywidualny Trening Kompetencji Społecznych,

 • Trening Rozwoju Interpersonalnego,

 • Indywidualne poradnictwo prawne,

 • Szkolenia zawodowe,

 • 3 miesięczne staże zawodowe,

 • Pośrednictwo pracy.

Szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty dostępne są na stronie: gotowinazmiany.inbit.pl

Dodatkowych informacji udziela Biuro Projektu pod numerami tel.: 505 890 661, 508 015 422

 

Rekrutacja uczestników do projektu: III. 2022 – VIII. 2022