„Baw się z nami” – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego na sportowo

Podaruj dziecku miłość, zostań rodziną zastępczą

W dniu wczorajszym na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie świętowaliśmy obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Tegorocznego obchody święta przyjęły formułę sportowej zabawy pn. „Baw się z nami” połączonej z uroczystym podziękowaniem i życzeniami złożonymi osobom zaangażowanym w opiekę zastępczą nad dziećmi. W uroczystości udział wzięli wychowankowie instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej wraz z opiekunami.

Swoją obecnością zaszczycili nas wicestarosta Magdalena Krupińska-Kotulska, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „WYSPA SKARBÓW” Tomasz Lemański, zawodowe rodziny zastępcze, prowadzący rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo wychowawczych z terenu powiatu kutnowskiego,a także sponsorzy.

Na ręce osób, które na co dzień zaangażowane są w opiekę i wychowanie dzieci, złożone zostały podziękowania i życzenia. Szczególnie uhonorowano Pana Tadeusza Straszewskiego, który dotychczas pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „WYSPA SKARBÓW”, a ponadto przez wiele lat zawodowo sprawował opiekę nad dziećmi.

Uroczystość uświetniły pełne owacji występy wokalne wychowanków pieczy zastępczej Nikoli Stępskiej w utworze „Obudzanka” oraz Oliwii Mroczkowskiej i Jakuba Marka, duetu wykonującego utwór „Ci Sara”.

W części sportowej uroczystości mecz towarzyski rozegrali wychowankowie instytucjonalnej pieczy zastępczej kontra wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej. Po rozgrywce przyszedł czas na wręczenie dyplomów i upominków. Na wszystkich uczestników czekał słodki poczęstunek i drobne niespodzianki.

Dyrektor PCPR w Kutnie i pracownicy Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Jednocześnie zapraszamy wszystkie osoby rozważające chęć sprawowania opieki zastępczej do kontaktu osobistego lub telefonicznego z Działem Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, tel. 24 352-04-19, 24 352-04-18.

 

Występ Nikoli Stępskiej
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
Dyrektor PCPR w Kutnie wraz z przedstawicielem firmy Dradura
Wręczenie upominków
Wręczenie upominków przez przedstawiciela sponsora
Podopieczni wraz z pracownikiem działu rodzinnej pieczy zastępczej
Mecz piłki nożnej w hali sportowej
Mecz piłki nożnej w hali sportowej
Wręczenie upominku podopiecznej
Rozgrywki piłkarskie w hali sportowej
Wykonanie utworu muzycznego przez wychowanków
Wicestarosta rozmawia z rodzicem zastępczym i podopieczną
Przemówienie dyrektor PCPR w Kutnie
Zaproszeni goście
Grawer – podziękowanie dla Pana Tadeusza Straszewskiego
Przemówienie dyrektor POW Tęcza w Kutnie
Wicestarosta skalda podziękowania dla Pana Tadeusza Straszewskiego na ręce Pana Tomasza Lemańskiego
Wręczenie podziękowań dyrektor POW Tęcza w Kutnie
Wręczenie podziękowań dyrektor POW Tęcza w Kutnie

Wręczenie podziękowań rodzinie zastępczej
Wręczenie podziękowań rodzinie zastępczej
Wręczenie podziękowań rodzinie zastępczej
Wręczenie podziękowań rodzinie zastępczej
Wręczenie podziękowań rodzinie zastępczej
Przemówienie wicestarosty
Zaproszeni goście – rodziny zastępcze wraz z podopiecznymi
Przemówienie dyrektor PCPR w Kutnie
Przemówienie dyrektor PCPR w Kutnie