Rusza nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc

wpis w: Ogłoszenia
Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie - nabór
Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – nabór

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje, iż od dnia 06 kwietnia 2022 roku będzie prowadziło rekrutację do udziału w Programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Kutnie przy ul. Oporowskiej 27 w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30 lub pod numerem telefonu 608581544.

Program adresowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym:

 • osób, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując

  je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;

 • osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”, osób kierowanych przez Policję, pomoc społeczną, organizacje pozarządowe i inne instytucje;

 • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

 • osób, które zgłoszą się do uczestnictwa w/w programie w wyniku innych okoliczności;

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone w ramach programu mają na celu:

 • powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy, czyli udzielanie pomocy w zmianie zachowań,

 • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie oraz kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie,

 • nabycie umiejętności w zakresie komunikowania się i rozwiązywania konfliktów

  w rodzinie bez stosowania przemocy.

Udział w programie korekcyjno – edukacyjnym jest bezpłatny.

Program realizowany będzie w okresie  maj – lipiec 2022 roku.