Nowa Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

wpis w: Ogłoszenia

powołanie na stanowisko dyrektora

Informujemy, że od dnia 7 marca 2022 roku funkcję dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie objęła Pani Marta Znyk, która od 18 stycznia 2022 roku pełniła obowiązki dyrektora Centrum.

W obecności kadry pracowniczej akt powołania na stanowisko dyrektora wręczyła Wicestarosta Pani Magdalena Krupińska-Kotulska.

Gratulując awansu Wicestarosta dostrzegła zaangażowanie Dyrektor w dotychczasowej pracy i wyraziła nadzieję na owocną współpracę przy realizacji zadań z zakresu polityki społecznej powiatu kutnowskiego.

Pani Dyrektor słowa podziękowania skierowała zarówno do Władz Powiatu jak i podległych pracowników – „Dziękuję  bardzo za awans i obdarzenie mnie dużym zaufaniem przez Zarząd Powiatu w Kutnie. Zatrudnienie mnie na stanowisku dyrektora dużo zmienia w moim dotychczasowym życiu. Zapewniam, że z mojej strony dołożę wszelkich starań aby PCPR w Kutnie był jednostką nadal dobrze funkcjonującą, aby współpraca z Zarządem Powiatu, w tym głównie z Panią Wicestarostą – odpowiedzialną za funkcjonowanie w powiecie pomocy społecznej – układała się pomyślnie. Dziękuję pracownikom za dotychczasową pracę świadczoną na rzecz PCPR w Kutnie. Chcę podkreślić, że w sytuacjach kryzysowych – a takie nas dotknęły w trakcie pełnienia przeze mnie obowiązków dyrektora Centrum – wykazaliście się pomocą, profesjonalizmem i zaangażowaniem.

Chciałabym i życzyłabym Wam i sobie, aby dalsza współpraca przebiegała pomyślnie.”

powołanie na stanowisko dyrektorapowołanie na stanowisko dyrektorapowołanie na stanowisko dyrektora