Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON

wpis w: Ogłoszenia

INFORMACJA
dotycząca możliwości składania wniosków
o dofinansowanie ze środków PFRON

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje, że od dnia 1 stycznia 2022 roku mieszkańcy Powiatu Kutnowskiego mogą ponownie ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na:
1) likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
2) uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
3) sport, kulturę, rekreację i turystykę osób niepełnosprawnych
4) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
5) zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Wnioski można składać:
– osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie ul. Krzywoustego 11, 99-301 Kutno, pok. nr 1, w godz. 9.00 -15.00 (pon.-pt.)
– pocztą, na adres podany wyżej,
– drogą elektroniczną, w Systemie Obsługi Wsparcia – https://sow.pfron.org.pl/,
– umieścić w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do urzędu, w godz. 7.30 – 15.30 (pon.-pt)
Wszelkie informacje dotyczące wniosków, załączników oraz wymagań jakie należy spełnić by ubiegać się o dofinansowanie dostępne są na stronie:
– https://pcprkutno.pl/druki-do-pobrania/ w dziale II – Rehabilitacja osób niepełnosprawnych,
– http://eboi.pcpr.powiatkutnowski.eu/karty-uslug w zakładkach „Dofinansowanie ze środków PFRON…”
Ponadto, zapytania można kierować do Działu ds. Osób Niepełnosprawnych pod nr tel. 24 361-68-14, tel. 24 361-68-15 oraz e-mailem: rehabilitacja@pcprkutno.pl, a.tybinkowska@pcprkutno.pl

 

INFORMACJA dotycząca możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON