Zakończenie programu „Rodzina od serca”

loga

W grudniu zakończono realizację programu „Rodzina od serca” realizowanego przez  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie.

Program współfinansowany jest ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego w zakresie realizacji zadania publicznego „Działanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 roku ” w ramach konkursu ogłoszonego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Głównymi celem programu jest: promocja i upowszechnianie rodzicielstwa zastępczego, poprzez kampanię informacyjną w wśród społeczności powiatu kutnowskiego, działania edukacyjne, integracyjne, organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego: pikników, warsztatów, gier i zabaw integracyjnych, itp.

W grudniu odbyło się trzecie szkolenie zwiększające kompetencję opiekuńczo-wychowawcze rodziców zastępczych. Szkolenie  prowadzone było prze z Panią Aleksandrę Wzorek przedstawiciela Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej działającej  w zakresie wspierania i wdrażania zmian edukacyjnych na każdym etapie systemu funkcjonującego w Polsce. Działania Fundacji skierowane są  na edukację w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Wszystkie podejmowane działania są oparte na analizach sytuacji wyjściowych, analizie indywidualnie określanych potrzeb i oczekiwań, dodatkowo Fundacja współdziała z innymi podmiotami zajmującymi się określonymi obszarami i współpracuje z szerokim gronem specjalistów i ekspertów w różnych obszarach edukacyjnych, profilaktycznych. Uczestnicy  szkolenia „Rola zdrowia psychicznego w rozwoju dziecka i młodego człowieka.” mieli okazję wzbogacić swoją wiedzę z zakresu zdrowia psychicznego, zaburzeń psychosomatycznych, czynników wpływających na zdrowie psychiczne, jak również czynników wspierających rozwój psychiczny młodego człowieka.

Ponadto w grudniu, online odbył się trzeci z zaplanowanych w ramach programu konkurs. Był to konkurs recytatorski pod hasłem „Rodzina to jest to”. Z uwagi na pandemię COVID-19, uczestnicy przesyłali prezentację w formie nagrania. W konkursie wzięło udział 40 dzieci i młodzieży. Nagrania konkursowe oceniane były w 3 grupach dzieci do 11 lat, dzieci w wieku 12 – 16 lat, dzieci w wieku powyżej 16 lat. Laureaci otrzymali piękne nagrody.

Rodzina od serca - zakończenie programu Rodzina od serca - zakończenie programu Rodzina od serca - zakończenie programu Rodzina od serca - zakończenie programu Rodzina od serca - zakończenie programu Rodzina od serca - zakończenie programu Rodzina od serca - zakończenie programu Rodzina od serca - zakończenie programu Rodzina od serca - zakończenie programu