Program wyrównywania różnic między regionami III w 2022 roku

wpis w: Ogłoszenia

PFRON mapka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 roku
Termin składania wniosków: od 03.01.2022 r. do 21.02.2022 r.
Miejsce składnia wniosków:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Krzywoustego 11
99-301 Kutno
pokój nr 7 lub do skrzynki przed wejściem do siedziby PCPR, a także przy użyciu elektronicznych narzędzi np. poczty elektronicznej, Profilu zaufanego e-PUAP, za pośrednictwem tradycyjnej poczty i kurierów dostarczających przesyłki.
Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na stronie internetowej PFRON:
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2022-roku