Konsultacje środowiskowe w ramach projektu PO WER „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

wpis w: Ogłoszenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje, że Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych do dnia 27 grudnia 2021 r. zbiera opinie na temat wypracowanych w ramach projektu instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością, zapewniających im możliwie samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem oraz załączonym pismem, które zawiera adresy oraz strony internetowe dotyczące ww. projektu jak również do wzięcia udziału w konsultacjach.

Konsultacje środowiskowe w ramach projektu PO WER „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Konsultacje środowiskowe w ramach projektu PO WER „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”