Zajęcia klubowe w WTZ

wpis w: Ogłoszenia

logo PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje, iż w terminie od 01.11.2021 roku do 30.11.2021 roku odbędzie się I tura naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, prowadzonego przez Oddział Łódzki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dotyczy ona zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od dnia 01.02.2022 roku do 31. 01.2023 roku.

Informacje związane z realizacją ww. programu zostały udostępnione na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl.