Konsultacje w ramach projektu „Wsparcie oprócz opieki – poszerzone wsparcie wytchnieniowe”

wpis w: Ogłoszenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje, że trwają zapisy na konsultacje środowiskowe instrumentu w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością pn. „Wsparcie oprócz opieki – poszerzone wsparcie wytchnieniowe”.

Konsultacje są jednym z działań prowadzonych w ramach projektu PO WER pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, który jest realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi.

Celem projektu jest m.in. przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego modyfikacji istniejących i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością zapewniających im możliwie samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Konsultacje środowiskowe są skierowane do osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością, osób zawodowo związanych z problematyką niepełnosprawności, w tym przedstawicieli instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.

Rejestracja na konsultacje n/w instrumentów wypracowanych w ramach projektu, prowadzona jest pod adresem http://wlaczeniespoleczne.pl/idi-fgi-warsztaty

– Mobilny doradca włączenia społecznego,

– Bezpieczna przyszłość – fundusze powiernicze,

– Budżet osobisty,

– System wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się wymagających wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC),

– Standard usługi Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością,

– Standard działania Warsztatów Terapii Zajęciowej,

– Asysta prawna jako element systemu wspieranego podejmowania decyzji.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1116,projekt-aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych