logo pfron

Spotkanie informacyjne w województwie łódzkim dla podmiotów uprawnionych do korzystania ze środków PFRON w ramach realizacji programu „Wyrównywania różnic między regionami III”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie uprzejmie informuje o spotkaniu informacyjnym z zakresu realizacji programu „Wyrównywania różnic między regionami III” , które poprowadzi Specjalista z  Oddziału Łódzkiego dla instytucji uprawnionych z powiatu kutnowskiego
oraz powiatów ościennych.  

Specjalista będzie odpowiadał na wszelkiego rodzaju pytania związane z  realizacją programu
w tym między innymi: składaniem wniosków oraz wystąpień wraz z wymaganymi załącznikami, jak również rozliczeniem projektów objętych wsparciem finansowym ze środków PFRON.

Spotkanie odbędzie się 17 lutego 2017r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie,
ul. Kościuszki 16  o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje o możliwości składania wniosków w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 r., ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wnioski należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 w terminach:

  1. Od 02 stycznia 2017 roku do 28 lutego 2017 roku, w zakresie obszarów B, C, D, F i G.‎
  2. Od 02 stycznia 2017 roku do 30 listopada 2017 roku, w obszarze E.‎

Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak również druki wniosków i wystąpień wraz
z załącznikami niezbędne do wypełnienia wniosku aplikacyjnego dostępne są na stronie Funduszu (www.pfron.org.pl).
W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu (procedury realizacji i załączniki).

W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu (procedury realizacji i załączniki).

Jednocześnie informujemy, iż warunkiem realizacji w/w programu w 2017 roku, w szczególności warunkiem podejmowania decyzji o dofinansowaniu oraz wypłacie kwot dofinansowań,
jest posiadanie przez PFRON środków finansowych umożliwiających ich realizację.