Dział do Osób Niepełnosprawnych tworzą:

Małgorzata Zielińska – (samodzielny referent) – zajmuje się: przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, warsztaty terapii zajęciowej, program celowy-Aktywny Samorząd, program celowy-wyrównywanie różnic między regionami
tel. 24 361 68 14, pokój nr 6

Sylwia Kułakowska – (samodzielny referent) – zajmuje się: turnusy rehabilitacyjne, sprzęt rehabilitacyjny, bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się, sport, kultura, rekreacja i turystyka
tel. 24 361 68 15, pokój nr 6