ul. Wyszyńskiego 13

    99-301 Kutno

    e-mail: orzecznictwo@pcprkutno.pl

    tel. (24) 355-90-81

                   355-90-82


Skład zespołu

Przewodnicząca Zespołu – Izabella Fijałkowska

Sekretarz – Dorota Wiosetek

Pracownicy:  Wioletta Witczak – starszy referent

Karolina Smykowska – referent