Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Wyszyńskiego 13

99-301 Kutno

e-mail: orzecznictwo@pcprkutno.pl

tel. (24) 355 – 90 – 82

 

 

                   


Skład Zespołu:

Izabella Fijałkowska – Przewodnicząca Zespołu

tel. (24) 355-90-81

Dorota Wiosetek – Sekretarz

Pracownicy:

Wioletta Witczak – Starszy referent

Karolina Smykowska – Referent

Magdalena Bieńka – Starszy pracownik socjalny