Joanna Kołodziej- specjalista pracy socjalnej
tel 24 352 04 11, pokój nr 9

Monika Stańczuk – starszy inspektor
tel 24 352 04 10, pokój nr 9

Katarzyna Kuraszkiewicz- starszy referent
tel 24 355-47-62, pokój nr 12

Marta Znyk- główny specjalista
tel 24 352 04 16, pokój nr 12

Kamila Szerszeń- referent
tel 24 352 04 10, pokój nr 9