POMOC SPOŁECZNA

 

Kamila Szerszeń – Referent

tel. 24 352 04 10, pokój nr 9

Umieszczanie w domach pomocy społecznej